Misyon

Koordinatörlük olarak misyonumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerimize rahat, ulaşılabilir ve eşit eğitim-öğretim olanağı verecek düzenlemelerin yapılması; idari, fiziki ve akademik ortamın ideal standartlarda yapılandırılması yönünde ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi için sorunları tanımlamak, çözümleri planlamak ve uygulamak, ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak ve fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek biçimlerde düzenlemeler yaparak Üniversitemizin engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesini sağlamak ve üniversite çalışan tüm personele  “engellilik” kavramı hakkında farkındalık yaratmaktır.