3.3.14. Öğrenci Hakları

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler bulunmamaktadır.