3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri bulunmamaktadır.