3.2.3. Paydaş Katkıları

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreçler bulunmamaktadır.