Amacımız

Başlıca amacımız Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerimize rahat, eşit eğitim ve öğretim olanağı verecek düzenlemelerin yapılmasını ve idari, fiziki ve akademik ortamın ideal standartlarda yapılandırılması yönünde ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi için sorunları tanımlamak, çözümleri planlamak ve uygulamak, ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak ve fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek biçimlerde düzenlemeler yaparak Üniversitemizin engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesini sağlamak ve üniversite çalışan herkeste ” engellilik” kavramı hakkında farkındalık yaratmaktır.

Amaca ulaşmak için öncelikli hedeflerimiz şunlardır:

* Üniversitemiz bünyesindeki engelli öğrencileri tespit etmek
* Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin kendi engellilik durumları ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak
* Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak sorunların hangilerinin çözüm aşamasında öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak

* Birim sorumluları ile koordineli çalışarak yeni fikir ve çözümler üretmek
* “Öncelikli” sorunları çözümlemek ve diğer sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarını yapmak