3.3.16. Alan Dışı Öğrenme

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Kurumun ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması

– Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler

– Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler

– Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Öğrenme öğretme merkezi yapılanması

– Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları

İyileştirme Kanıtları

– Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri

– Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları

– Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri

– Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği (öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme yöntemleri)

– Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin uygulamalar

– Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler gibi uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar

Search
Yer imleri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Telefon Rehberi
Laboratuvarımız
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK
KOSGEB
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
E-posta