3.3.11. Mezuniyet Koşulları

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması yapılmamıştır.