3.1.3. Faaliyetler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden, eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmamaktadır.