3.2.6. İyileştirmeler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları bulunmamaktadır.