3.3.2. Yayılımlar

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmamaktadır.

3.3.2.1.Bilinirlik

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden bu politikanın birimimizdeki bilinirlik düzeyi yoktur.