3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri bulunmamaktadır.

3.5.8.1. İlan

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kuralları ilan etme yöntemi bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Be!ge!er

– Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Birime dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı kurallar

İyileştirme Kanıtları

– Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar

– Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)