3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları bulunmamaktadır.