4.1.5. Kültürel Katkılar

Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının ölçülme ve teşvik edilme yöntemi;

Birime Ait Belgeler

– Birimin araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları

– Birimin öncelikli alanları

– Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri

– Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası)

– Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi

İyileştirme Kanıtları

– Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar

– Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına dair kanıtlar

– Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör. demografik veriler, işgücü piyasası)

– Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar