3.6.3. Kurumsal Hizmetler

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri şu şekildedir;

Psikolojik Danışmanlık Desteği; bireysel görüşme, danışan bireyin başvurusu üzerine gerçekleşir. Görüşme isteyen kendi isteği ile telefon aracılığıyla ya da birime başvurarak randevu alabilir. Psikolog, başvuran bireyi dikkatle, saygıyla ve gözlemleyerek dinler. Eleştiriden ve yargıdan uzak bir ortamda kişinin kendini ifade etmesini, başkası tarafından anlaşılmasını, duygularını netleştirmesini sağlar. Her görüşme danışan kişiye özeldir ve danışan kişi ile psikolog arasındaki iletişime göre şekillenmektedir. İlerleyen görüşmelerde psikolog ve danışan, sorunun çözümü için yapılabilecekleri birlikte kararlaştırırlar. Gerekli görülmesi durumunda ön görüşmede veya sonrasında kişilere “Sorun Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” ve “Roter Cümle Tamamlama Test” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir. Ön görüşmede veya sonrasında kişilere “Sorun Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” ve “Roter Cümle Tamamlama Test” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir.

3.6.3.1.Birimsel Hizmetler

Birimimizde görev yapan Yönetim kadrosu tarafından akademik personele ilgili çalışmalarına doğrudan rehberlik hizmeti verilmektedir.