3.5.6. Ders Görevlendirmeleri

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri bulunmamaktadır.