3.3.8. Seçmeli Dersler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri bulunmamaktadır.

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi bulunmamaktadır.