3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları

– Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi

– Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları

– Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi

– Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredilerinin tanımlanmış olması

– Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlanması

– Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri

– Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı

– Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi

İyileştirme Kanıtları

-Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler