Vizyon

Üniversitemiz toplumdaki engelli bireylerin niteliği ve niceliğini göz önüne alarak, öncelikle kendi kampüslerindeki bireylerin engel durumları gözetilmeksizin eşit eğitim hakkı sağlanmasının gereğini ve engellilik kavramı hakkında tüm bireylerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemini farkındadır. Bu doğrultuda koordinatörlüğümüzün vizyonu engelsiz bir üniversite ortamının sağlanması olarak belirlenmiştir.

Belirlenen vizyona ulaşılmadı için belirlenen öncelikli hedefler ise şunlardır:

  • Üniversitemiz bünyesindeki engelli öğrencileri tespit etmek,
  • Yapılacak aktivitelerle, engelli öğrencilerin kendi engellilik durumlar ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak,
  • Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak sorunların hangilerinin çözümünün öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak,
  • Birim sorumluları ile koordineli çalışarak yeni fikir ve çözümler üretmek,
  • Öncelikli sorunları çözümlemek ve diğer sorunlarla öncelikli çözüm çalışmalarını yapmak