3.1.2. Paydaş Katılımı

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri bulunmamaktadır.

3.1.2.1. Yansımalar

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri bulunmamaktadır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları bulunmamaktadır.