4.4.1. Performans

Birimimiz bünyesinde performans göstergeleri çalışanların yeniden atanma dönemlerine ait faaliyet raporlarından analiz edilerek değerlendirilmektedir.