3.6.4. Özel Öğrenciler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler bulunmamaktadır.