3.2.5. İzlemeler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar bulunmamaktadır.