3.3.4. İş Yükleri

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi bulunmamaktadır.