Hakkımızda

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi engelli bireylerin topluma etkin ve tam katılımına olanak sağlamanın bir yükümlülük olduğu bilinciyle erişilebilir bir yükseköğretim kurumu olma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu amaçla Üniversitemiz Senatosu’nun kararıyla Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü kurulmuş ve 2009 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

2009–2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenimine devam eden engelli öğrencilere ulaşılması için çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız, eğitimine devam eden engelli öğrencilerin, bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek sağlamaktır.