3.3.10. Öğrenci Danışmanları

3.3.10. Öğrenci Danışmanları
Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi bulunmamaktadır.

3.3.10.1. Etkinlikler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır.

3.3.10.2. Değerlendirme

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler bulunmamaktadır.

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

3.3.10.4. İlan

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi bulunmamaktadır.

3.3.10.5. Güvence

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi bulunmamaktadır.