3.6.6. Bütçe Dağılımı

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı, akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca öğrencilerimizin kullandığı makine teçhizatlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasına müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi

– Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı

– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.)

İyileştirme Kanıtları

– Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite uygulamaları vb.)

– Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi

– Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)

– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları