3.2.8. Akreditasyon Destekleri

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları- hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi)

– Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından değerlendirme)

– Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar (bilgi yönetim sistemi)

– Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi)

– Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri

İyileştirme Kanıtları

– Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler

– Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar

– Kurumun program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar (istihdam verileri vb.)

– Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar

– Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar

– Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları