3.6.1. Altyapılar

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden eğitim alt yapısı yoktur.