Üniversitemiz Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uyg. ve Araş. Merkezi Web Sayfası Yayınlanmıştır

Üniversitemiz Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uyg. ve Araş. Merkezi web sayfası 14.06.2016 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.