A.1.1. Tarihsel Gelişim

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR ve Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK’ün girişimleri sonucunda kurulmuş, Resmi Gazete’nin 14.04.2015 tarihli ve 29326 sayılı yazısıyla resmen açılarak, 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır.