A.4.3. Değerler

BŞEÜ Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOTÜM), Anadolu coğrafyası dışında yaşayan bütün Oğuz ve Türkmen topluluklarının sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve bu sorunların çözümü için farkındalık yaratmaya çalışan bir anlayışla hareket etmektedir.