A.1.5. Paydaşlar

Oğuz-Türkmen Araştırma Merkezinin paydaşları alt başlıklar altında verilmiştir.