A.4.1. Stratejik Plan

Araştırma Merkezinin stratejik planı aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır.

  1. Oğuz-Türkmen topluluklarının tarihi ve kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.
  2. Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.
  3. Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda yapılan yayınları takip ve temin etmek.

      4. Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak.

      5. Bölgede veya gerekli hallerde başta Asya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak.

       6. Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.