B.1.9. Entegrasyon

Merkezimizde esas olarak alınan kalite uygulamalarının entegrasyonu ve sürekliliği üniversitemizdeki Kalite Koordinatörlüğüyle koordineli bir şekilde gerçekleştirilecektir.