A.4. Misyon, Vizyon, Değerler, Hedefler

Oğuz-Türkmen Araştırma Merkezinin misyon, vizyon, değer ve hedefleri alt başlıklar halinde tasnif edilmiştir.