B.1.10. Stratejik Entegrasyon

Merkezin bütçe takip, iç kontrol ve denetimlerinin entegrasyonu üniversitemizin kalite koordinatörlüğü ile birlikte gerçekleştirilecektir.