A.1.2.2. Programların Yeterlilikleri ve Ders Öğrenme Çıktıları