A.1.4. Yönetim

Oğuz-Türkmen Araştırma Merkezinin müdürlüğünü Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK yürütmektedir. Yönetim ve danışma kurulu ise aşağıda verilmiştir:

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim TAŞ

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Doç. Dr. Mustafa BAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Dursun HAZER

Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY

Prof. Dr. Mustafa KOÇ

Doç. Dr. Cihan DARCAN

Doç. Dr. Oktay Selim KARACA