Faaliyetlerimiz

SEMPOZYUMLAR ve BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt’ten İstanbul’a (14-15 Kasım 2019)
 2. Tarih Öğrencileri Kongresi (16-17 Ekim 2019)
 3. Çeşitli Yönleriyle Sultan II. Abdulhamid ve Dönemi Paneli (07 Aralık 2018)
 4. Uluslararası Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu (23-24 Ekim 2017)
 5. Tarihten Günümüze Kuruluş Coğrafyası Söğüt Sempozyumu (8 Eylül 2017)
 6. Uluslararası Tarihte ve Günümüze Bilecik ve Bölgesi Sempozyumu (11-12 Eylül 2015)

EDİTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

 1. Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’da Türkmenler (Irak-İran-Suriye) Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kerkük Vakfı müşterek baskısı, (basılı kitap), İstanbul, 2018.
 2. Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’da Türkmenler (Irak-İran-Suriye) Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (e-kitap), Bilecik, 2017.
 3. Uluslararası Türk Dili, Tarihi ve Kültüründe Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı, (e-kitap), Bilecik, 2017.
 4. Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (e-kitap), Bilecik, 2017.
 5. Uluslararası Merv’den Söğüt’e Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Basılı Kitap), Bilecik, 2015.

DERGİ ÇALIŞMALARI (https://dergipark.org.tr/tr/pub/otad)

 1. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. I, S. 1, Bilecik, 2017
 2. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. II, S. 1, Bilecik, 2018
 3. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. II, S. 2, Bilecik, 2018
 4. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. III, S. 1, Bilecik, 2019
 5. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. III, S. 2, Bilecik, 2019
 6. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. IV, S. 1, Bilecik, 2020
 7. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, c. IV, S. 2, Bilecik, 2020

GEZİ GÖZLEM ÇALIŞMALARI

Çanakkale Eğitim-Öğretim Amaçlı Gezi Programı (20.03.2018)