A.4.4. Hedefler

Merkezin amacı Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin 5. MADDE’sinde belirtilmiş olan  “Atlas Okyanusundan Büyük Okyanusa kadar uzanan büyük bir coğrafya üzerinde farklı bölgelerde yaşayan Oğuz ve Türkmen toplulukları ile ilgili olarak tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk kültürü, iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve tanıtım alanlarında ilmi araştırmalar yapmak, yayımlamak ve bu suretle Türkiye’de konu ile ilgili bilgi birikimi sağlamaktır”.