B.1.7. İçselleştirme

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Merkezi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri kitaplaştırarak bilim dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır.