D.4. Merkezin Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi