A.4.3. Misyon

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Merkezinin amacı Atlas Okyanusundan Büyük Okyanusa kadar uzanan büyük bir coğrafya üzerinde farklı bölgelerde yaşayan Oğuz ve Türkmen toplulukları ile ilgili olarak tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk kültürü, iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve tanıtım alanlarında ilmi araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları yayımlamak ve bu suretle Türkiye’de konu ile ilgili bilgi birikimi sağlamaktır. Bu amaçla yapılan çalışmaların ilk etapta e-dergi şeklinde yayımlanması planlanmaktadır.  Ayrıca Oğuz ve Türkmen topluluklarıyla ilgili yapılan çalışmaların; sohbet, panel, konferans ve seminer çalışmaları şeklinde kamuoyuyla paylaşılması araştırma merkezinin hedefleri arasındadır.