B.1.2. Strateji Yansıması

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin stratejik hedefleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin stratejik hedefleriyle uyum içerisindedir.