A.1.5.3. Kurullar ve Komisyonlar

Oğuz-Türkmen Araştırma Merkezi bir yönetim kurulu ve bir de danışma kurulundan oluşmaktadır.