Hakkımızda

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR ve Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK’ün girişimleri sonucunda kurulmuş, Resmi Gazete’nin 14.04.2015 tarihli ve 29326 sayılı yazısıyla resmen açılarak, Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK’ün merkez müdürü olarak atanmasının akabinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu araştırma merkezinin kurulmasının amacı Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları dışında yaşayan Oğuz ve Türkmen topluluklarıyla ilgili faaliyetler yürütmek ve bu soydaşlarımızla Türkiye arasında bir köprü vazifesi görerek onların Türkiye ile kucaklaşmalarını sağlamaktır.