Dergimiz OTAD

Dergi Ana Sayfası

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi temelde Türk dünyası üzerine yapılan bütün
çalışmalarla ilgili araştırma-inceleme, olay analizi, haber, makale, çeviri, kitap tanıtımı, kritik,
anı, gezi-gözlem, Türk Dünyası izlenimleri, yurt dışında yaşayan Türk toplulukları hakkında
yazılan yazıları yılda iki defa olmak üzere yayınlamak amacıyla kurulmuştur.

  1. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 1, sy. 1 (2017 – Aralık) sayısı
  2. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 2, sy. 1 (2018 – Haziran) sayısı
  3. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 2, sy. 2 (2018 – Aralık) sayısı
  4. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 3, sy. 1 (2019 – Haziran) sayısı
  5. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 3, sy.2 (2019 – Aralık) sayısı
  6. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 4, sy. 1 (2020 – Haziran) sayısı
  7. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD) c. 4, sy. 2 (2020 – Aralık) sayısı yayına hazırlık aşamasındadır.