A.1.8.1. Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir servis kullanılmamaktadır.