Teşkilat Şeması

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim TAŞ

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Doç. Dr. Mustafa BAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Dursun HAZER

Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY

Prof. Dr. Mustafa KOÇ

Doç. Dr. Cihan DARCAN

Doç. Dr. Oktay Selim KARACA