C.4. Merkezin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi